דגם רום קישור להורדה מלאה
30s A307GNDXU4CUL2 https://samfw.com/firmware
A03 A035FXXU1AVD3 https://samfw.com/firmware
A11 A115FXXS2BVD2 https://samfw.com/firmware
A11 A115FXXU1ATC5 https://samfw.com/firmware
A12 A125FXXS2BVC1 https://samfw.com/firmware
A40 A405FNXXU4CVD1 https://samfw.com/firmware
A50 A505FDDU9CVC2 https://samfw.com/firmware
A52S A528BXXS1CVF1 https://samfw.com/firmware
A52S A528BXXU1CVE2 https://samfw.com/firmware
NOTE20 N980FXXU1ATGK https://samfw.com/firmware
S10e G970FXXUFHVE1 https://samfw.com/firmware
S20 G980FXXU1ATD3 https://samfw.com/firmware
T505N T505NDXU1ATI1 https://samfw.com/firmware
a01 A013GJXS4AUJ4 https://samfw.com/firmware
a01 A013GOLO4AVC6 https://samfw.com/firmware
a01 A013GXXU4AUG4 https://samfw.com/firmware
a01 A013GXXU4AVC6 https://samfw.com/firmware
a013 A013GXXU1ATK1 https://samfw.com/firmware
a01core A013GXXU4AUG5 https://samfw.com/firmware
a01core A013GXXU4AVC7 https://samfw.com/firmware
a022f A022FXXU1AUB4 https://samfw.com/firmware
a025f A025FXXU1ATK4 https://samfw.com/firmware
a03 A035FXXU1AUL4 https://samfw.com/firmware
a03 A035FXXU1AUL6 https://samfw.com/firmware
a03 A035FXXU1AVB1 https://samfw.com/firmware
a03 A035FXXU1AVD3 https://samfw.com/firmware
a03 A035FXXU1AVF5 https://samfw.com/firmware
a03core A032FXXU1AUKB https://samfw.com/firmware
a03core A032FXXU1AUKE https://samfw.com/firmware
a03core A032FXXU1AUL5 https://samfw.com/firmware
a03core A032FXXU1AVA1 https://samfw.com/firmware
a03core A032FXXU1AVC2 https://samfw.com/firmware
a03core A032FXXU1AVE2 https://samfw.com/firmware
a03core A032MUBU1AVF5 https://samfw.com/firmware
a03s A037FXXU1AUH3 https://samfw.com/firmware
a03s A037FXXU1AUI7 https://samfw.com/firmware
a03s A037FXXU1AVC1 https://samfw.com/firmware
a10 A105FDDS7CVA2 https://samfw.com/firmware
a10 A105FDDU6CUH2 https://samfw.com/firmware
a11 A115FXXU1ATE3 https://samfw.com/firmware
a11 A115FXXU1ATL1 https://samfw.com/firmware
a11 A115FXXU2AUA3 https://samfw.com/firmware
a11 A115FXXU2BUE1 https://samfw.com/firmware
a11 A115FXXU2BUF2 https://samfw.com/firmware
a12 A125FXXS2BVC1 https://samfw.com/firmware
a12 A125FXXU1BUF9 https://samfw.com/firmware
a12 A125FXXU2BVB3 https://samfw.com/firmware
a12 A127FXXU4AUK1 https://samfw.com/firmware
a127 A127FXXU2AUH4 https://samfw.com/firmware
a127 A127FXXU3AUJ5 https://samfw.com/firmware
a127 A127FXXU4AUK1 https://samfw.com/firmware
a127 A127FXXU5AVC4 https://samfw.com/firmware
a127 A127FXXU5AVC5 https://samfw.com/firmware
a13 A135FXXU1AVB5 https://samfw.com/firmware
a13 A135FXXU1AVC6 https://samfw.com/firmware
a13 A135FXXU1AVD1 https://samfw.com/firmware
a20 A205FXXUACUF3 https://samfw.com/firmware
a22 A225FXXU1AUF2 https://samfw.com/firmware
a22 A225FXXU1AUG2 https://samfw.com/firmware
a225g A226BXXU4AVB1 https://samfw.com/firmware
a23 A235FXXU1AVBA https://samfw.com/firmware
a23 A235FXXU1AVC4 https://samfw.com/firmware
a23 A235FXXU1AVD1 https://samfw.com/firmware
a23 A235FXXU1AVE5 https://samfw.com/firmware
a23 A235FXXU1AVE5 https://samfw.com/firmware
a3 A035FXXU1AVD3 https://samfw.com/firmware
a30 A305FDDU6CUE1 https://samfw.com/firmware
a30g A307GUBU4CUH6 https://samfw.com/firmware
a30s A307FNXXU2BTE1 https://samfw.com/firmware
a30s A307FNXXU2BTE4 https://samfw.com/firmware
a30s A307FNXXU2BTG1 https://samfw.com/firmware
a30s A307FNXXU2CUF2 https://samfw.com/firmware
a30s A307FNXXU2CUJ2 https://samfw.com/firmware
a30s A307FNXXU2CVD3 https://samfw.com/firmware
a30s A307GNDXU4CUF2 https://samfw.com/firmware
a30s A307GNDXU4CUL2 https://samfw.com/firmware
a30sgn A307GNDXU4CUJ2 https://samfw.com/firmware
a31 A315FXXS1CVD2 https://samfw.com/firmware
a31 A315FXXU1CUD4 https://samfw.com/firmware
a31 A315FXXU1DVD8 https://samfw.com/firmware
a32 A325FXXU1AUG2 https://samfw.com/firmware
a33 A336BXXU1AVC9 https://samfw.com/firmware
a41 A415FXXU1CUD4 https://samfw.com/firmware
a42 A426BXXU1BUB7 https://samfw.com/firmware
a50 A505FDDU7CUBD https://samfw.com/firmware
a50 A505FDDU9CVC2 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU3BTG1 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU3BTH4 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU4CTJ1 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU4CUA1 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU4DUB1 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU4EUC8 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU4EUD7 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU5EUH1 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU5EUJ4 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU5EUL3 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU5FVD2 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU5FVE2 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXS2AUF4 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXS4BVA2 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXS4BVC1 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXS4BVD1 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXS4BVE1 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU1AUC4 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU1AUD2 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU2AUF3 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU3AUG6 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU4AUH3 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU4AUH5 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU4AUI5 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU4AUJ2 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU4BUL8 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU4BVB3 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU4BVC2 https://samfw.com/firmware
a52 A528BXXS1CVD1 https://samfw.com/firmware
a52s A528BXXS1BVB1 https://samfw.com/firmware
a52s A528BXXU1AUH3 https://samfw.com/firmware
a52s A528BXXU1AUH9 https://samfw.com/firmware
a52s A528BXXU1AUJ6 https://samfw.com/firmware
a52s A528BXXU1AUK4 https://samfw.com/firmware
a53 A5360ZHU1AVBB https://samfw.com/firmware
a53 A536BXXU1AVCA https://samfw.com/firmware
a53 A536BXXU1AVCC https://samfw.com/firmware
a53 A536BXXU2AVD7 https://samfw.com/firmware
a53 A536EXXU1AVBB https://samfw.com/firmware
a53 A536EXXU1AVCA https://samfw.com/firmware
a70 A705FNXXU5DUI1 https://samfw.com/firmware
a70 A705FNXXU5DVB3 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXS4BUC1 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXS7BUJ1 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXS7BUK1 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXU2ATD2 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXU2ATE8 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXU2ATG1 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXU3ATH8 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXU3ATI8 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXU3ATK1 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXU3BUB5 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXU5BUF1 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXU6BUH1 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXU8BVA2 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXU8CVD1 https://samfw.com/firmware
a72 A725FXXU1AUB4 https://samfw.com/firmware
a72 A725FXXU1AUC4 https://samfw.com/firmware
a72 A725FXXU1AUD2 https://samfw.com/firmware
a72 A725FXXU2AUF3 https://samfw.com/firmware
a72 A725FXXU3AUG2 https://samfw.com/firmware
a72 A725FXXU4AUH2 https://samfw.com/firmware
a72 A725FXXU4AUI1 https://samfw.com/firmware
a72 A725FXXU4AUJ2 https://samfw.com/firmware
a72 A725FXXU4BVC1 https://samfw.com/firmware
a73 A736BXXU1AVC5 https://samfw.com/firmware
ao1 A015GXXU5BUJ1 https://samfw.com/firmware
f711 F711BXXS2AUJB https://samfw.com/firmware
f711 F711BXXS2BUL6 https://samfw.com/firmware
f916 F916BXXS2GVCA https://samfw.com/firmware
f926 F926BXXS1BUL6 https://samfw.com/firmware
g781 G781BXXS4CUI1 https://samfw.com/firmware
j6 J600FXXSACVB1 https://samfw.com/firmware
j7 J710FXXU5CRK3 https://samfw.com/firmware
j7prime G610FDDU1CRJ4 https://samfw.com/firmware
j8 J810YDXU6CVA1 https://samfw.com/firmware
j810y J810YDXU6CTG3 https://samfw.com/firmware
ktab KTAB_703 https://samfw.com/firmware
m022 M022GXXU2AUH1 https://samfw.com/firmware
m32 M325FXXU3AUK1 https://samfw.com/firmware
m32 M325FXXU4AVB1 https://samfw.com/firmware
m326b M326BDDU4AUJ6 https://samfw.com/firmware
m326b M326BDDU4BVC8 https://samfw.com/firmware
n960 N960FXXS9FUH1 https://samfw.com/firmware
n980 N980FXXU3DUK2 https://samfw.com/firmware
nh8 H8NAGAN https://samfw.com/firmware
not20 N980FXXU1ATH3 https://samfw.com/firmware
not9 N960FXXS6ETHB https://samfw.com/firmware
not9 N960FXXU4DSLB https://samfw.com/firmware
note10 N9700ZSU5GVB1 https://samfw.com/firmware
note10 N970FXXU7HVC6 https://samfw.com/firmware
note10Lite N770FXXU5CTH4 https://samfw.com/firmware
note10lita N770FXXS6CTJ4 https://samfw.com/firmware
note10lite N770FXXS7CTL1 https://samfw.com/firmware
note10lite N770FXXS7DUB1 https://samfw.com/firmware
note10lite N770FXXS7EUF2 https://samfw.com/firmware
note10lite N770FXXS8EUG3 https://samfw.com/firmware
note10lite N770FXXU6CTJ2 https://samfw.com/firmware
note10lite N770FXXU6CTK5 https://samfw.com/firmware
note10lite N770FXXU7EUC6 https://samfw.com/firmware
note10lite N770FXXU7EUE2 https://samfw.com/firmware
note10lite N770FXXU8FUL7 https://samfw.com/firmware
note10lite N770FXXU8FUL7 https://samfw.com/firmware
note10lite N770FXXU8GVC3 https://samfw.com/firmware
note10lite N770FXXU8GVE4 https://samfw.com/firmware
note10plos N975FXXU7GULD https://samfw.com/firmware
note10plus N975FXXU6ETLL https://samfw.com/firmware
note10plus N975FXXU7FUH3 https://samfw.com/firmware
note10plus N975FXXU7GULD https://samfw.com/firmware
note10plus N975FXXU7HVC6 https://samfw.com/firmware
note10plus N975FXXU8HVE5 https://samfw.com/firmware
note20 N980FOXM3EVA9 https://samfw.com/firmware
note20 N980FXXS3DUH5 https://samfw.com/firmware
note20 N980FXXU1ATJ1 https://samfw.com/firmware
note20 N980FXXU1DUC8 https://samfw.com/firmware
note20 N980FXXU2DUDA https://samfw.com/firmware
note20 N980FXXU3DUI5 https://samfw.com/firmware
note20 N980FXXU3DUK2 https://samfw.com/firmware
note20 N980FXXU3EVA9 https://samfw.com/firmware
note20 N981BXXU1DUB5 https://samfw.com/firmware
note20u G988BXXSCEUL7 https://samfw.com/firmware
note20ultra N985FXXU2DUDA https://samfw.com/firmware
note20ultra N986BXXS2DUF1 https://samfw.com/firmware
note20ultra N986BXXS3EULF https://samfw.com/firmware
note20ultra N986BXXU1DUB6 https://samfw.com/firmware
note20ultra N986BXXU3DUH2 https://samfw.com/firmware
note20ultra N986BXXU3DUK2 https://samfw.com/firmware
note20ultra N986BXXU3EVA9 https://samfw.com/firmware
note9 N960FXXS8FUB1 https://samfw.com/firmware
note9 N960FXXS8FUF5 https://samfw.com/firmware
note9 N960FXXS9FUH1 https://samfw.com/firmware
note9 N960FXXU4DSLB https://samfw.com/firmware
note9 N960FXXU5ETF5 https://samfw.com/firmware
note9 N960FXXU6ETG3 https://samfw.com/firmware
note9 N960FXXU6FTJ5 https://samfw.com/firmware
op_8t KB2003_11013 https://samfw.com/firmware
op_9pro LE2123_11_2_10 https://samfw.com/firmware
op_nord AC2003_11_1_10 https://samfw.com/firmware
op_nord_ce EB2103_11014 https://samfw.com/firmware
opnord AC01BA11199 https://samfw.com/firmware
p205 P205DXU5BTFB https://samfw.com/firmware
p615 P615XXS4DUJ3 https://samfw.com/firmware
p615 P615XXS4DUL6 https://samfw.com/firmware
p615 P615XXU2ATF2 https://samfw.com/firmware
p615 P615XXU3ATH5 https://samfw.com/firmware
p615 P615XXU3ATHF https://samfw.com/firmware
p615 P615XXU3BTI3 https://samfw.com/firmware
p615 P615XXU4BTK2 https://samfw.com/firmware
p615 P615XXU4CUBB https://samfw.com/firmware
p615 P615XXU4CUC3 https://samfw.com/firmware
p615 P615XXU4DUJ1 https://samfw.com/firmware
p615 P615XXU4DUJ4 https://samfw.com/firmware
p615 P615XXU4EVC5 https://samfw.com/firmware
p615 P615XXU4EVE5 https://samfw.com/firmware
pixel6 SP2A_220405_004 https://samfw.com/firmware
s10 G970FXXUEHVC6 https://samfw.com/firmware
s10 G9730CHC4EUBB https://samfw.com/firmware
s10 G9730ZCU4DTL2 https://samfw.com/firmware
s10 G973FXXSEGVA9 https://samfw.com/firmware
s10 G973FXXU9FUCD https://samfw.com/firmware
s10 G973FXXUEGVA4 https://samfw.com/firmware
s10 G973FXXUEHVC6 https://samfw.com/firmware
s10e G970FXXSBFUF3 https://samfw.com/firmware
s10e G970FXXSDFUI5 https://samfw.com/firmware
s10e G970FXXSEFUJ2 https://samfw.com/firmware
s10e G970FXXSEGVA9 https://samfw.com/firmware
s10e G970FXXUEGVA4 https://samfw.com/firmware
s10e G970FXXUEHVC6 https://samfw.com/firmware
s10o G9730ZHU6GVB1 https://samfw.com/firmware
s10plos G975FXXSEFUJ2 https://samfw.com/firmware
s10plus G975FOXMEGVA4 https://samfw.com/firmware
s10plus G975FXXSEGVA9 https://samfw.com/firmware
s10plus G975FXXU9EUA4 https://samfw.com/firmware
s10plus G975FXXUEHVC6 https://samfw.com/firmware
s10plus G975FXXUFHVE1 https://samfw.com/firmware
s20 G781BXXU4DUL9 https://samfw.com/firmware
s20 G781BXXU4FVC2 https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXSCEUL7 https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXSDFVC9 https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXU1ATBM https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXU3ATFG https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXU3ATG4 https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXU4BTH5 https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXU4BTIB https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXU5BTJ3 https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXU5CTKG https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXU7DUC7 https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXU7DUE1 https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXU9DUH2 https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXUDEVA9 https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXUEFVDB https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXS1BTL2 https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXS3CUD7 https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXS8CUJ5 https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXU1ATIL https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXU1ATJ5 https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXU1ATK3 https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXU1BUA1 https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXU2CUCC https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXU4CUF1 https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXU4CUG1 https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXU5CUH1 https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXU8DVC8 https://samfw.com/firmware
s20fe G780GXXU3AUH5 https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXS2CUB8 https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXS4CUI1 https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXS4CUJ2 https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXS4DVA2 https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXS4FVD1 https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXU1ATIG https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXU1ATK1 https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXU1BUA5 https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXU2CUD1 https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXU3CUE3 https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXU4CUH1 https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXU4DUL9 https://samfw.com/firmware
s20fe5g G781BXXS4CUJ2 https://samfw.com/firmware
s20fe5g G781BXXS4DVA2 https://samfw.com/firmware
s20fe5g G781BXXS4DVB1 https://samfw.com/firmware
s20fe5g G781BXXS4FVD9 https://samfw.com/firmware
s20fe5g G781BXXU3CUD6 https://samfw.com/firmware
s20fe5g G781BXXU4CUH5 https://samfw.com/firmware
s20fe5g G781VSQU5EVAA https://samfw.com/firmware
s20feg5 G781BXXU3CUG2 https://samfw.com/firmware
s20feg5 G781BXXU4FVC2 https://samfw.com/firmware
s20plos G985FXXSCEUL7 https://samfw.com/firmware
s20plus G985FXXU1ATBM https://samfw.com/firmware
s20plus G985FXXU1ATCH https://samfw.com/firmware
s20plus G985FXXU2ATE6 https://samfw.com/firmware
s20plus G985FXXU5BTJ3 https://samfw.com/firmware
s20plus G985FXXU5CUA3 https://samfw.com/firmware
s20plus G985FXXU7DUE1 https://samfw.com/firmware
s20plus G985FXXUEFVDB https://samfw.com/firmware
s20plus G986BXXUEFVDB https://samfw.com/firmware
s20uitra G988BXXU7DUE1 https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXS8DUE4 https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXSCDUJ5 https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXU1ATBM https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXU1ATCH https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXU2ATE6 https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXU4BTH5 https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXU4BTIB https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXU5BTJ3 https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXU5CTKG https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXU7DUE1 https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXU8DUF9 https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXU9DUH2 https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXUDEVA9 https://samfw.com/firmware
s20ultra S908EXXU1AVCJ https://samfw.com/firmware
s21 G9910ZCS2AUIN https://samfw.com/firmware
s21 G9910ZHU1AUAE https://samfw.com/firmware
s21 G9910ZHU1AUAG https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXS2AUBB https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXS3AUJ7 https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU1AUA4 https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU1AUAB https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU1AUB3 https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU1AUB8 https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU2AUC8 https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU3AUE1 https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU3AUF6 https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU3AUG4 https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU3AUHB https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU3AUIE https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU3BUK8 https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU3BUKG https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU4CVD2 https://samfw.com/firmware
s21 G998BXXU5CVDD https://samfw.com/firmware
s21fe G990BXXS1BVB3 https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXS1BVB8 https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXS2CVC8 https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXU1BUKA https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXU1BUL5 https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXU1CVC5 https://samfw.com/firmware
s21plus G996BXXS3AUJ7 https://samfw.com/firmware
s21plus G996BXXU1ATLD https://samfw.com/firmware
s21plus G996BXXU1AUA4 https://samfw.com/firmware
s21plus G996BXXU1AUB8 https://samfw.com/firmware
s21plus G996BXXU2AUC8 https://samfw.com/firmware
s21plus G996BXXU3AUF6 https://samfw.com/firmware
s21plus G996BXXU3AUG4 https://samfw.com/firmware
s21plus G996BXXU3AUHB https://samfw.com/firmware
s21plus G996BXXU4CVC4 https://samfw.com/firmware
s21plus G996BXXU5CVDD https://samfw.com/firmware
s21u G998BXXS3AUHD https://samfw.com/firmware
s21u G998BXXU4CVD2 https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXS3AUJ7 https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXU1AUAC https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXU1AUB9 https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXU3AUE1 https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXU3AUF6 https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXU3AUG4 https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXU3AUHB https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXU3AUIE https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXU3BUK8 https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXU3BUKG https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXU4BULF https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXU5CVDD https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXU5CVF2 https://samfw.com/firmware
s21ultre G998BXXS2AUBB https://samfw.com/firmware
s21ultrs G998BXXU2AUC8 https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXU1AVA7 https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXU1AVB3 https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXU1AVBF https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXU1AVC9 https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXU1AVCJ https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXU2AVE4 https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXU2AVF1 https://samfw.com/firmware
s22plos S906EXXU2AVF1 https://samfw.com/firmware
s22plus S906EXXU1AVB3 https://samfw.com/firmware
s22plus S906EXXU1AVC9 https://samfw.com/firmware
s22plus S906EXXU1AVCJ https://samfw.com/firmware
s22ultra S9080ZHU1AVBH https://samfw.com/firmware
s22ultra S908EOXM1AVBF https://samfw.com/firmware
s22ultra S908EXXS2AVDD https://samfw.com/firmware
s22ultra S908EXXU1AVB3 https://samfw.com/firmware
s22ultra S908EXXU1AVBF https://samfw.com/firmware
s22ultra S908EXXU1AVC9 https://samfw.com/firmware
s22ultra S908EXXU1AVCJ https://samfw.com/firmware
s22ultrau S908USQU1AVA6 https://samfw.com/firmware
s8 G950FXXUCDUD1 https://samfw.com/firmware
s9 G960FXXSBETH2 https://samfw.com/firmware
s9 G960FXXSEFUA1 https://samfw.com/firmware
s9 G960FXXUFFUC6 https://samfw.com/firmware
s9 G960FXXUHFVB4 https://samfw.com/firmware
s9plos G965FXXSHFUJ2 https://samfw.com/firmware
s9plos G965FXXUGFUG4 https://samfw.com/firmware
s9plus G965FXXSHFUJ2 https://samfw.com/firmware
s9plus G965FXXUAETG3 https://samfw.com/firmware
s9plus G965FXXUFFUC6 https://samfw.com/firmware
s9plus G965FXXUFFUE1 https://samfw.com/firmware
s9plus G965FXXUGFUG4 https://samfw.com/firmware
t225 T225XXU1AUDA https://samfw.com/firmware
t225 T225XXU1AUE3 https://samfw.com/firmware
t225 T225XXU1AUH5 https://samfw.com/firmware
t225 T225XXU1AUJ1 https://samfw.com/firmware
t225n T225NDXU1AUE3 https://samfw.com/firmware
t225n T225NDXU1AUF3 https://samfw.com/firmware
t255 T225XXU1AUDA https://samfw.com/firmware
t295 T295XXU3BTI3 https://samfw.com/firmware
t505 T505NDXU2ATL1 https://samfw.com/firmware
t505 T505NDXU3BUF6 https://samfw.com/firmware
t505 T505XXS3AUC7 https://samfw.com/firmware
t505 T505XXU2ATJ6 https://samfw.com/firmware
t505 T505XXU3BUD7 https://samfw.com/firmware
t505 T505XXU3BUF3 https://samfw.com/firmware
t505 T505XXU3BUJ1 https://samfw.com/firmware
t505 T505XXU3BVD3 https://samfw.com/firmware
t505n T505NDXU3BUE1 https://samfw.com/firmware
t505n T505NDXU3BUF6 https://samfw.com/firmware
t515 T515XXS8BUC4 https://samfw.com/firmware
t515 T515XXU4BTFK https://samfw.com/firmware
t515 T515XXU5BTH4 https://samfw.com/firmware
t515 T515XXU6BTJ1 https://samfw.com/firmware
t515 T515XXU7BUA1 https://samfw.com/firmware
t515 T515XXU8CUF2 https://samfw.com/firmware
t725 T725XXS2DUH2 https://samfw.com/firmware
t735 N980FXXS3DUG8 https://samfw.com/firmware
t735 T735XXU1AUH6 https://samfw.com/firmware
t875 T875XXS2BUJ1 https://samfw.com/firmware
t875 T875XXS2BUK2 https://samfw.com/firmware
t875 T875XXU1ATI4 https://samfw.com/firmware
t875 T875XXU1ATJ4 https://samfw.com/firmware
t875 T875XXU1ATK4 https://samfw.com/firmware
t875 T875XXU1BUBB https://samfw.com/firmware
t875 T875XXU2BUC6 https://samfw.com/firmware
t875 T875XXU2CVE5 https://samfw.com/firmware
tab6 BLACKVIEW https://samfw.com/firmware
x205 X205XXU1AUKH https://samfw.com/firmware
x205 X205XXU1AULE https://samfw.com/firmware
x205 X205XXU1AVC1 https://samfw.com/firmware
x706 X706BXXU1AVC5 https://samfw.com/firmware
x706 X706BXXU1AVCD https://samfw.com/firmware
x806 X806BXXU1AVB8 https://samfw.com/firmware
x806 X806BXXU1AVC5 https://samfw.com/firmware
x906 X906BXXU2AVE4 https://samfw.com/firmware
xi_9a QCDIDXM12050 https://samfw.com/firmware
xi_9c_nfc ANGELICANglobal_V12.0.6.0.QCSMIXM https://samfw.com/firmware
xi_9c_nfc ANGELICANglobal_V12.0.6.0.QCSRUXM https://samfw.com/firmware
xi_f21p QIN2PRO_1.1.1 https://samfw.com/firmware
xi_f21p QIN2PRO_2.1.6 https://samfw.com/firmware
xi_note11 SPESGlobal_V13.0.9.0.RGCMIXM https://samfw.com/firmware
xi_note9 V12.5.4.0.RJOMIXM https://samfw.com/firmware
xi_note9 V12.5.4.0.RJOMIXM https://samfw.com/firmware
xi_note_10s RKLMIXM_V12.5.13.0 https://samfw.com/firmware
xi_note_10s V12.5.16.0.RKLMIXM https://samfw.com/firmware